ล้างหนี้ ปั้นเครดิตใหม่ สร้างวินัยทางการเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ล้างหนี้ ปั้นเครดิตดี สร้างวินัยทางการเงินใหม่ ฉบับมนุษย์เงินเดือน

เชื่อว่าวงจรการเงินของมนุษย์เงินเดือนหลายคน คงจะไม่พ้นเรื่องของรายจ่ายหนี้สินที่ไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาเป็นตัวขัดขวางแผนการเงินในอนาคตของเรา ดังนั้นถ้ามนุษย์เงินเดือนคนไหนอยากหลุดพ้นจากภาระหนี้สิน ควรมาดูวิธีดี ๆ ที่จะช่วยคุณสร้างวินัยทางการเงินขึ้นมามาให้กันดูค่ะ

  • วางแผนล้างหนี้เสีย

สำรวจตัวเอง และวางแผนชำระหนี้อย่างรอบคอบ รัดกุม ลิสต์รายละเอียดหนี้ที่เรามีว่ามีเท่าไหร่ และกับใคร เพื่อให้ง่ายต่อการชำระคืน โดยวิธีการล้างหนี้เสียที่ดีควรจะต้องรวบยอดหนี้สินทั้งหมด และจ่ายทบต้น ทบเบี้ยเป็นก้อนเดียว เพื่อไม่ให้เกิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีก

  • ปั้นเครดิตทางการเงินที่ดีใหม่

หากเราล้างหนี้ที่มีทั้งหมดเสร็จสิ้น ต่อมาควรปั้นเครดิตทางการเงินขึ้นมาใหม่ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของตัวเอง ชำระหนี้ให้ตรงเวลา ไม่ค้างชำระ เพราะการที่มีเครดิตดีจะช่วยให้ง่ายต่อการขอสินเชื่อนั่นเองค่ะ

  • สร้างวินัยทางการเงินกับตัวเอง

หมั่นสร้างลักษณะนิสัยที่จะช่วยสร้างให้วินัยทางการเงินของคุณดีขึ้น เช่น ทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย ออมเงินสม่ำเสมอ เป็นต้น ซึ่งหากทำเป็นประจำรับรองว่าวินัยทางการเงินจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

  • เลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เสียประวัติการเงิน

ความน่ากลัวของการเป็นหนี้คือ การเคลียร์หนี้หมดแต่สุดท้ายก็กลับไปเป็นหนี้ใหม่ ฉะนั้นถ้าไม่อยากวนลูปกลับเข้าสู่วงจรเดิม ๆ ควรเลี่ยงพฤติกรรมในอดีตที่ทำให้เราเสียประวัติการเงินทั้งหมดค่ะ ไม่ว่าจะ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่วางแผนรายจ่าย ซื้อของแบรนด์เนม เป็นต้น

ถ้าหากคุณอยากมีเครดิตที่ดี ก็ต้องล้างหนีเสียที่มี เลี่ยงพฤติกรรม นิสัยที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดหนี้  สร้างวินัยทางการเงินขึ้นใหม่ เพียงเท่านี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ก็จะมีความสุขกันอย่างถ้วนหน้าแน่นอนค่ะ