ปรับพฤติกรรมการใช้ บริหารการเงินแบบมือโปร ด้วยแนวคิด Growth Mindset

Growth Mindset เป็นหนึ่งในแนวความคิดที่มีความเชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้ผ่านการฝึกฝน และค่อย ๆ ปรับจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง และประสบความสำเร็จ ไปถึงเป้าหมายได้อย่างที่ตั้งใจ

เรามาดูแนวคิด Growth Mindset ทั้ง 6 ข้อกันว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน และช่วยบริหารการเงินได้แบบมือโปรกันได้อย่างไรบ้าง

  1. เลิกยึดติดกรอบความคิดเดิม ๆ

เลิกความคิดเดิม ๆ ที่ไม่กล้าจะลงมือทำ เช่น คิดว่าการออมเงินเป็นเรื่องยากก็เลยไม่ออมเงิน หรือคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็เลยไม่กล้ากระจายความเสี่ยงการเงิน เป็นต้น ซึ่งการที่เรามองโดยใช้มุมมองเพียงมุมเดียวมอง ยึดแต่ความคิดเดิม ๆ เป็นกับดักที่จะทำให้เราบริหารการเงินล้มเหลวได้

 

  1. ตั้งเป้าหมายการเงินให้สูงเข้าไว้

ไม่ว่าเป้าหมายการเงินที่กำลังจะตั้งไว้เป็นในรูปแบบใดก็ตาม อย่างวางแผนเกษียณ เก็บเงินสำรองฉุกเฉิน ให้เราตั้งเป้าหมายจำนวนเงินสูง ๆ ไว้ก่อน ยิ่งการที่เราตั้งเป้าหมายการเงินไว้สูง ยิ่งเปรียบเสมือนเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งหน้าไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้จนสำเร็จ

 

  1. เชื่อว่าเรามีโอกาสสร้างอิสรภาพทางการเงิน

หากเรามัวแต่คิดว่ารายได้ที่เรามีไม่สามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้หรอก นั่นก็จะทำให้เราติดอยู่แต่กับกรอบเดิม ๆ ไม่ยอมที่จะพัฒนาขวนขวายหาความรู้ หรือช่องทางการหารายได้เพิ่มเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน แต่หากเราปรับแนวคิดใหม่ที่ว่าเราจะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้อย่างไม่มีวันหยุด และจะสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ภายในระยะเวลาที่คาดหวัง เราก็จะหาช่องทางทำทุกอย่างให้สำเร็จเอง

 

  1. อย่ากลัวที่จะเสี่ยง

หลายคนกลัวการลงทุน กลัวความเสี่ยงว่ามูลค่าของเงินจะสูญหายไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่เราเก็บเงินไว้นิ่ง ๆ ไม่กล้าเสี่ยงนำไปลงทุนกับอะไรเลยนี่แหละที่ทำให้เงินของเราไม่งอกเงย หรืออย่างการฝากเงินไว้ที่ธนาคารเฉย ๆ ก็ไม่สามารถเอาชนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ ดังนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ออกมาจากเซฟโซน เพื่อเรียนรู้ศึกษาการลงทุนใหม่ ๆ ให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงนั้น ๆ

 

  1. ตรวจสุขภาพการเงินอย่างสม่ำเสมอ

สุขภาพการเงินเป็นสิ่งที่จะบอกว่าสถานะการเงินตอนนี้เราเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถมาบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเช็กได้จากการตรวจเครดิตบูโรและการตรวจเครดิตสกอริ่ง ซึ่งหากตรวจแล้วพบว่าเกิดหนี้งอกทั้งที่ไม่ได้ก่อก็สามารถขอแก้ไขได้ทันเวลา

 

  1. เรียนรู้จากความผิดพลาด

แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ด้วยการนำแนวคิด Growth Mindset มาปรับใช้คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาด หากลงทุนแล้วพลาด หรือลองเสี่ยงอะไรแล้วผิดพลาดก็ให้เก็บเป็นบทเรียนแต่อย่าโทษว่าเป็นความผิดของตนเอง ให้นำข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนเพื่อให้เราได้เรียนรู้และไม่ผิดพลาดซ้ำอีก

 

Growth Mindset เป็นหนึ่งในแนวทางความคิดที่จะช่วยขับเคลื่อนพฤติกรรม และการบริหารการเงินของเราว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางไหน หากเราปรับเปลี่ยนได้ถูกจุดก็จะช่วยให้การบริหารการเงินของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกเท่าตัว