แผนการเงินที่ดี ต้องมี 7 ส่วน ปูทางสู่ความมั่งคั่งได้จริง

แผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญ แต่หลายคนอาจยังไม่แน่ใจว่าแผนการเงินที่ตัวเองร่างเอาไว้นั้นจะละเอียดพอไหม ไม่ชัวร์ว่าต้องวางแผนยังไงถึงจะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งได้จริง วันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกกัน ว่าแผนการเงินที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง

7 ส่วนที่ควรมีในแผนการเงินของคุณ

1. แผนรายได้ : ในแผนการเงินควรตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าแต่ละช่วงอายุอยากมีรายได้รวมเท่าไร แล้วนำเป้าหมายตรงนั้นมาขยายผลต่อว่าจะวางแผนสายอาชีพอย่างไรให้ไปถึงเป้า เช่น การพัฒนาทักษะ เรียนต่อ ทำธุรกิจ หารายได้เสริม ฯลฯ

2. แผนการออม : เป็นส่วนที่ตั้งเป้าว่าแต่ละช่วงอายุของเราอยากจะมีเงินเก็บเท่าไร แล้วนำยอดเงินเก็บตามเป้ามาหารให้เป็นยอดเงินออมที่ควรมีต่อเดือน เราจะได้รู้ว่าเมื่อมีรายได้เข้ามาควรจะแบ่งมาออมกี่บาทเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

3. แผนลงทุน : แบ่งเงินเก็บมาลงทุนในอัตราส่วนและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น บัญชีเงินฝาก สลาก กองทุน หุ้น ฯลฯ โดยประเมินว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้แค่ไหน บนพื้นฐานความเข้าใจว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผลตอบแทนที่สูงก็จะมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงเสมอ โดยในแต่ละช่วงวัยอาจจะยอมรับความเสี่ยงในระดับที่ต่างกันไป

4. แผนจัดการหนี้สิน : ในเส้นทางการสร้างความมั่นคงในชีวิต บางครั้งจำเป็นต้องมีหนี้สินเข้ามาเกี่ยว เช่น ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ขอสินเชื่อทำธุรกิจ ซึ่งในแผนการเงินควรวางแผนคร่าว ๆ เอาไว้ว่าอายุเท่าไรจะเริ่มขอสินเชื่อประเภทใด แผนการผ่อนชำระเป็นอย่างไร และจะปลดหนี้แต่ละตัวได้เมื่อไร ให้สอดคล้องกับแผนรายได้และเงินออม

5. แผนประกัน : บริหารความเสี่ยงในชีวิต ด้วยแผนการทำประกันชนิดต่าง ๆ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ไปจนถึงประกันวินาศภัยสำหรับธุรกิจในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการ

6. แผนเกษียณ : ตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าก่อนกษียณต้องมีเงินเก็บเท่าไร คำนวณด้วยสูตร “เงินเก็บก่อนเกษียณ = รายจ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ x 12 x จำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ” เช่น ต้องการใช้เดือนละ 15,000 บาท ไปอีก 20 ปี ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย = 15,000 x 12 x 20 = 3,600,000 บาท เมื่อได้ยอดเงินเก็บที่ต้องการแล้ว ก็เอามาแตกย่อยลงไปว่า ณ ปัจจุบันต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไรจึงจะได้ตามเป้าหมาย

7. แผนมรดก : เมื่อหมดห่วงเรื่องดูแลตัวเองหลักเกษียณแล้ว ขั้นต่อไปคือวางแผนเพื่อส่งต่อสินทรัพย์ให้ลูกหลาน เช่น ทำพินัยกรรม การทำบัญชีทรัพย์สิน เงื่อนไขเรื่องภาษีมรดก เพื่อให้ลูกหลานประโยชน์จากมรดกอย่างสูงสุด

มีครบ 7 ส่วนนี้ และทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผน เท่านี้ชีวิตของคุณก็มั่นคงและมั่งคั่งได้แล้วค่ะ