มี “แบล็คลิสต์” “บัญชีดำ” ที่ เครดิตบูโร จริงหรือ?

รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ตอน “มี แบล็คลิสต์ บัญชีดำ ที่ เครดิตบูโร จริงหรือ?”

รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ข่าวค่ำ สำนักข่าวไทย
ประเด็น “มี แบล็คลิสต์ บัญชีดำ ที่ เครดิตบูโร จริงหรือ?”
สัมภาษณ์คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด