ย้ายศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว นวนคร ไปยังชั้น 3

ย้ายศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว นวนคร ไปยังชั้น 3

ย้ายการให้บริการ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร (ห้างเจ-เวนิว นวนคร) จากชั้น 4 มาที่ ชั้น 3

แจ้งย้ายการให้บริการ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร (ห้างเจ-เวนิว นวนคร) จากชั้น 4 มาที่ ชั้น 3
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
*ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ