ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง
รับรายงานทางอีเมล รูปแบบ e-Credit Report

  • เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง
  • เบอร์โทรศัพท์มือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP)
  • อีเมลของตนเอง (สำหรับจัดส่งรายงานแบบ e-Credit Repot)
  • ค่าบริการ (รับเฉพาะธนบัตร 100 บาท)

ขั้นตอนการใช้บริการ