ช่องทางการตรวจเครดิตบูโร

ช่องทางการตรวจเครดิตบูโร

Bureau OK

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน Application Bureau OK

บริการตรวจข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง) รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล...ได้ทันที

ต่างจังหวัด ตรวจเครดิตบูโรที่ไหนได้บ้าง?

อยู่ต่างจังหวัด จะตรวจเครดิตบูโรที่ไหนได้บ้าง? หรือมีวิธีตรวจอย่างไรได้บ้าง? ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด จังหวัดใดในประเทศไทย ก็สามารถตรวจเครดิตบูโรได้ง่ายๆ ทั่วประเทศ ลองหาช่องทางที่เหมาะ และสะดวกกับคุณ ช่องทางที่ 1 : ตรวจเครดิตบูโร ผ่าน Mobile Banking เพียงคุณมี Application Mobile Banking ในโทรศัพท์มือถือของคุณ แม้จะอยู่ที่ใดในประเทศไทย คุณก็สามารถขอรายงานเครดิตบูโรของคุณได้ด้วยปลายนิ้ว โดยธนาคารจะส่งรายงานเครดิตบูโรให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางไปรษณีย์ >>อ่านวิธีตรวจเครดิตบูโรผ่าน Mobile Banking...

บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง

ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง รับรายงานทางอีเมล รูปแบบ NCB e-Credit Report เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP) อีเมลของตนเอง (สำหรับจัดส่งรายงาน) ตู้คีออสรับเฉพาะธนบัตร 100 บาท เท่านั้น ขั้นตอนการใช้บริการ  

ตรวจเครดิตบูโร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

เพิ่มช่องทางการตรวจเครดิตบูโรให้คุณได้สะดวกขึ้น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน ใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน Internet Banking

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน Internet Banking ท่านสามารถยื่นคำขอรายงานเครดิตบูโรได้ผ่านช่องทาง Internet Banking ได้ด้วยตนเอง ผ่านบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาวน์โหลดคู่มือการขอรายงานเครดิตบูโรของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่นี่  ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดคู่มือการขอรายงานเครดิตบูโรของ ธนาคารกรุงไทย ที่นี่

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน Mobile Banking

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน Mobile Banking คุณสามารถการยื่นคำรายงานเครดิตบูโรได้ผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ดังนี้ MyMo ธนาคารออมสิน   คลิกเพื่ออ่านวิธีขอรายงานเครดิตบูโร และเครดิตสกอริ่งผ่าน MyMo Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย คลิกเพื่ออ่านวิธีขอรายงานเครดิตบูโรผ่าน Krungthai NEXT ttb touch ธนาคารทีทีบี คลิกเพื่ออ่านวิธีขอรายงานเครดิตบูโรผ่าน ttb touch KKP Mobile ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คลิกเพื่ออ่านวิธีขอรายงานเครดิตบูโรผ่าน KKP Mobile  

ตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

คุณสามารถยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศได้ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นตัวแทน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการรับคำขอตรวจสอบ และรับชำระค่าตรวจสอบ ซึ่งจะให้บริการเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดา และต้องมายื่นขอตรวจสอบด้วยตนเองเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ท่าน ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้ยื่นคำขอที่ธนาคาร ขั้นตอนการขอยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เจ้าของข้อมูลบุคคลธรรมดา กรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่ธนาคาร หรือขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่ท่านติดต่อ...

ตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้เบิกเงินสด (ATM)

คุณสามารถตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยสามารถใช้บริการได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เจ้าของข้อมูลถือบัตร • บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM และบัตรเดบิต • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM, บัตรเดบิต และบัตรเครดิต (ที่ใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม) โดยท่านจะได้รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์ ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (คลิกที่รูปเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการ) ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (คลิกที่รูปเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการ)

รวมศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

ขั้นตอนการขอข้อมูลเครดิตบูโรของตนเอง ณ ที่ทำการบริษัท ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร