ตรวจเครดิตบูโร

ตรวจเครดิตบูโร

ขยายเวลา..บริการตรวจเครดิตบูโร ไม่เว้นวันหยุด

ขยายเวลา..บริการตรวจเครดิตบูโร ไม่เว้นวันหยุด จะวันไหนๆ เราก็พร้อมบริการ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 รอรับได้เลย ภายใน 15 นาที ค่าบริการ 100 บาท ใช้บัตรประชาชนของตนเอง

บริการรับคำขอตรวจเครดิตบูโร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 291 สาขา ทั่วประเทศ

เพิ่มช่องทางการตรวจเครดิตบูโรให้คุณได้สะดวกขึ้น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน ใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น

รวมความรู้เรื่องข้อมูลเครดิต

ติดตามข้อมูลดีๆ ของเครดิตบูโร ได้ตามช่องทางต่างๆ หลากหลายเพื่อคุณ

ตรวจเครดิตบูโร ได้ที่ไหนบ้าง?

อยากเช็คเครดิตตัวเอง เช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหนบ้าง ตรวจสอบสถานที่เช็คเครดิตบูโรได้ที่นี่

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรของตนเอง ณ ที่ทำการบริษัท

ขั้นตอนการขอข้อมูลเครดิตบูโรของตนเอง ณ ที่ทำการบริษัท ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

ขั้นตอนการขอตรวจเครดิตบูโรที่ธนาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)

ขั้นตอนการขอตรวจสอบเครดิตบูโรที่ธนาคาร สำหรับบุคคลธรรมดา

การยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรทางไปรษณีย์ (นิติบุคคล)

นิติบุคคล สามารถยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ได้ทางไปรษณีย์ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการขอตรวจสอบกรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อ

ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เปิดให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้

ขั้นตอนการใช้สิทธิตรวจสอบแก้ไข/โต้แย้ง

หากเจ้าของข้อมูลเห็นว่าข้อมูลเครดิตของตนไม่ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยื่นคำขอใช้สิทธิตรวจสอบแก้ไขกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

เรื่องน่าอ่าน