5 ไอเดียธุรกิจ ต้อนรับสังคมสูงวัยที่กำลังจะมาถึง

เมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกำลังมาแรง ถือเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจกันเลยทีเดียว ลองเอาเป็นไอเดียดูค่ะ

ไอเดียธุรกิจ