อยากรู้ไหม…ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน?

รู้ไหมทำไมสินเชื่อไม่ผ่าน?
เป็นเพราะ “ติด Blacklist” จริงหรอ?

ความจริงแล้ว คำว่า “ติด Blacklist” นั้นไม่มีอยู่จริง เพราะเครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีสิทธิอนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด แต่เครดิตบูโรทำหน้าที่จัดเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น สถาบันการเงินจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเองตามแต่หลักเกณฑ์ของแต่ละที่ โดยดูจากประวัติเครดิต รายได้ หลักประกัน และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบกัน ตามแต่นโยบายที่สถาบันนั้น ๆ กำหนด