ข้อควรระวัง! ก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้

ก่อนหยิบปากกามาเซ็นสัญญาเงินกู้ อย่าลืมตรวจสอบและสังเกตรายละเอียดเหล่านี้ให้ดีก่อน ไม่ชอบมาพากลตรงไหนห้ามเซ็นเด็ดขาด พลาดไปแล้วแก้ยากนะบอกเลย!

ที่มา: หนังสือ “รู้รอบเรื่องการเงิน รู้รอบระวังภัย” โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

สัญญาเงินกู้