Q&A เป็นผู้ค้ำประกัน ทำไมมีข้อมูลในเครดิตบูโร?

คลายข้อสงสัย เป็นผู้ค้ำประกันมีข้อมูลในบัตรเครดิตหรือไม่?
ไปอ่านคำตอบให้หายข้องใจกันได้เลยค่ะ

Q&A เป็นผู้ค้ำประกัน ทำไมมีข้อมูลในเครดิตบูโร?