ผู้ค้ำประกันมีข้อมูลในเครดิตบูโรหรือเปล่า?

เครดิตบูโรไม่ได้จัดเก็บข้อมูลผู้ค้ำประกัน เพราะผู้ค้ำประกันไม่ใช่คนขอกู้เงินหรือคนที่ขอสินเชื่อ แต่ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นผู้กู้ร่วม ก็ถือว่าเป็นลูกค้าผู้ขอกู้เงินหรือขอสินเชื่อด้วย ดังนั้น เครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลในฐานะที่เขาเป็นผู้กู้ร่วม ไม่ใช่ในฐานะผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันมีข้อมูลในเครดิตบูโรหรือเปล่า?