ค้างชำระนานเป็นปี ทำยังไงให้ชีวิต กลับมาดีได้?

เป็นหนี้ค้างชำระอยู่ตั้งนานนนนนน อยากเปลี่ยนชีวิตการเงินให้กลับมาดี ต้องทำยังไง?
นี่คือ 7 คำแนะนำที่ใช้ได้จริง ในโลกแห่งความจริง เมื่อมีประวัติค้างชำระและเคลียร์แล้ว…ควรทำอะไรต่อไป

ค้างชำระนานเป็นปี ทำยังไงให้ชีวิต กลับมาดีได้?

1. ทำให้ตัวเราเป็นแค่ “คนเคยค้าง” ให้เร็วที่สุด

กล่าวคือรีบชำระหนี้ที่ค้างโดยด่วน

ค้างชำระนานเป็นปี ทำยังไงให้ชีวิต กลับมาดีได้?

2. ตั้งสติ สำรวจว่าที่เราเป็นหนี้จนมีปัญหาเพราะอะไร

เช่น
– ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
– รายจ่ายไม่สัมพันธ์กับรายได้
– วางแผนการเงินไม่รัดกุม
ตอบให้ตรง ซื้อสัตย์กับตัวเอง บอกต่อหน้าพระยิ่งดี

ค้างชำระนานเป็นปี ทำยังไงให้ชีวิต กลับมาดีได้?

3. ตั้งจิตให้มั่นว่า “ม้า มวย หวย บอลจะไม่ยุ่ง”

หากทำให้แช่งกับตัวเองว่าขอให้วิบัติ อย่าได้พบสิ่งดี ๆ อีกต่อไป วิธีการหักดิบแบบนี้ได้ผล ยิ่งเอาน้ำมนต์มาดื่มประกอบจะยิ่งดี

ค้างชำระนานเป็นปี ทำยังไงให้ชีวิต กลับมาดีได้?

4. สำรวจรายได้ว่ามาจากไหนได้บ้าง เดือนละเท่าไร และสำรวจรายจ่ายเป็นกลุ่ม

ดังนี้
– กลุ่ม 1: รายจ่ายพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิต
– กลุ่ม 2: สองรายจ่ายเพื่อการออม เช่น ตัดเงินเดือนเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินฝากประจำ
– กลุ่ม 3: รายจ่ายที่เกิดจากอารมณ์อยากได้

ค้างชำระนานเป็นปี ทำยังไงให้ชีวิต กลับมาดีได้?

5. หาเงินเพิ่ม สร้างรายได้

เอาเงินที่ได้มาฝากเข้าบัญชีสม่ำเสมอ 6-12 เดือนต่อเนื่อง อดทนที่จะไม่ใช้ เพื่อเก็บเงินเอามาใช้ในยามจำเป็น

ค้างชำระนานเป็นปี ทำยังไงให้ชีวิต กลับมาดีได้?

6. เมื่อคิดจะสร้างหนี้อีกครั้ง ให้ถามตัวเองหน้ากระจก

– จะเอาเงินไปทำอะไร?
– จะวางแผนใช้คืนยังไง ทั้งหนี้เก่าและหนี้ใหม่?

หากหาคำตอบได้ จึงตามด้วยการตรวจเครดิตบูโรของตนเอง พร้อมคำตอบที่เตรียมไปชี้แจงว่าที่ค้างชำระเพราะอะไร

ค้างชำระนานเป็นปี ทำยังไงให้ชีวิต กลับมาดีได้?

7. ท้ายสุด เลิกโทษใครต่อใคร
ให้ทบทวนตนเอง หาให้เจอเหตุของการผิดนัด เพราะจะเป็นประวัติของตัวเราเอง

“ปัญหาการเงินเริ่มที่ไม่ออมเงิน ไม่ออมก่อนใช้ ไม่ออมก่อนกู้ ที่แย่ที่สุดคือเอาหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า ซึ่งท้ายสุดก็จบด้วยการจ่ายไม่ได้นั่นเอง”

ค้างชำระนานเป็นปี ทำยังไงให้ชีวิต กลับมาดีได้?