เครดิตสกอริ่งกับเรื่องที่คนมีสินเชื่อต้องรู้

เครดิตสกอริ่งคืออะไร สำคัญต่อคนที่กู้เงิน หรือมีบัตรเครดิตแค่ไหน ทำไมเราถึงต้องใส่ใจด้วยล่ะ?
รู้จักกับเครดิตสกอริ่ง
เครดิตสกอริ่ง คือเครื่องหมายหรือตัวเลขที่เป็นผลรวมจากการประเมินทางสถิติของลูกค้าแต่ละรายว่าจะมีโอกาสที่จะไม่ผิดนัดชำระหนี้ที่ก่อไว้ในเกณฑ์ที่เท่าไหร่ โดยรวบรวมข้อมูลจากประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้ในอดีตที่ผ่านมา
วิธีการอ่านค่าเครดิตสกอริ่ง
คะแนนเครดิตสกอริ่งจะแสดงระดับคะแนนตั้งแต่ AA ถึง HH ดังนี้
ช่วงเครดิตสกอริ่ง 753-900
ระดับความเสี่ยง AA
ช่วงเครดิตสกอริ่ง 725-752
ระดับความเสี่ยง BB
ช่วงเครดิตสกอริ่ง 699-724
ระดับความเสี่ยง CC
ช่วงเครดิตสกอริ่ง 681-698
ระดับความเสี่ยง DD
ช่วงเครดิตสกอริ่ง 666-680
ระดับความเสี่ยง EE
ช่วงเครดิตสกอริ่ง 646-665
ระดับความเสี่ยง FF
ช่วงเครดิตสกอริ่ง 616-645
ระดับความเสี่ยง GG
ช่วงเครดิตสกอริ่ง 300-615
ระดับความเสี่ยง FF
ปัจจัยที่มีผลต่อเครดิตสกอริ่ง
– ยอดหนี้คงเหลือ/ยอดหนี้ที่ใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินสินเชื่อ
– ยอดหนี้คงเหลือ/ยอดหนี้ที่ใช้ รวมแต่ละประเภทสินเชื่อ
– จำนวนบัญชีที่เพิ่งเปิด แต่ละประเภทสินเชื่อ
– จำนวนเงินคงค้างล่าสุด
– ความยาวของประวัติสินเชื่อตามแต่ละประเภทสินเชื่อ
– จำนวนบัญชีที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี
– ความยาวของบัญชีสินเชื่อที่มี
– ความถี่การสมัครสินเชื่อใหม่
ทำไมต้องตรวจเครดิตสกอริ่ง
– เข้าใจสถานะเครดิตของตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้สินเชื่อ และเลือกสินเชื่อให้เข้ากับเครดิตของตนเอง
– รู้ทันสุขภาพทางการเงินของตนเอง และป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
– สร้างวินัยทางการเงิน และมีการจัดการหนี้สินเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโร

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya