มีประวัติค้างชำระหนี้ มีผลต่อการยื่นขอวีซ่า/เดินทางไปต่างประเทศไหม

จริงหรือไม่? หากประวัติค้างชำระหนี้ในรายงานข้อมูลเครดิต แล้วจะส่งผลให้ยื่นขอวีซ่าต่างประเทศไม่ผ่าน
คำตอบคือไม่เป็นความจริงค่ะ เพราะในการยื่นพิจารณาขอวีซ่าไม่ต้องแสดงหลักฐานรายงานข้อมูลเครดิต และไม่มีผลต่อการพิจารณาแต่อย่างใด
เครดิตบูโรมีหน้าที่จัดเก็บรวมรวมข้อมูลเครดิต ตามที่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกส่งให้แต่เพียงเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ขึ้นบัญชีดำ หรือ Blacklist กับใคร
ดังนั้นในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือทำเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน การรับรองทางการศึกษา เครดิตบูโรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกรณี

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya