4 วิธีจัดการการเงินที่เหมาะสมในแบบคนเจนวาย

เรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่ต้องวางแผน ถึงแม้จะอยู่ในเจนวาย ก็ต้องเตรียมการเผื่อวันข้างหน้าและวัยเกษียณด้วย การจัดการการเงินและการออมจึงเป็นเรื่องสำคัญ คิดใส่ใจเรื่องเงินในตอนนี้รับรองว่าชีวิตดีแน่นอน

  1. ควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างสมาร์ท ด้วยการทำบันทึกรายรับรายจ่ายบนแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อทำให้เรารู้สถานะทางการเงินของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

  2. วางแผนในการเคลียร์หนี้สินในแต่ละเดือนให้หมดสิ้นตั้งแต่วันที่เงินเดือนออก ทั้งค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่างวดรถ หนี้บัตรเครดิต

  3. เมื่อจ่ายหนี้สินต่างๆ หมดแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือแบ่งเงินออม เพื่อที่จะสามารถนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายอื่นๆ ได้ ทางที่ดีถ้าสามารถวางแผนการออมเงินได้ จะเป็นแรงจูงใจอย่างดี เรียกง่ายๆ ว่าการตั้งเป้าหมาย เมื่อมีเป้าหมายก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินที่ชัดเจนขึ้น การออมส่วนใหญ่ที่แนะนำ เช่น การลงทุนหุ้น ตราสารต่าง ๆ การออมเงินสด การเข้าโครงการออมเพื่อวัยเกษียณ เป็นต้น

  4. การวางแผนภาษี เพราะต้องเสียภาษีทุกคน ดังนั้นการวางแผนทางการเงินจะทำให้เรารู้ว่าการลงทุนใดสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้บ้าง เช่น ความรู้ในการซื้อ LTF/RMF และประกันชีวิต ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนเพิ่มเติมได้