คอลัมน์เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรผ่าน “เป๋าตังเปย์” บนแอป “เป๋าตัง” สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา  : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน “เป๋าตังเปย์” บนแอป “เป๋าตัง” สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 

เครดิตบูโรได้ดำเนินการพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานเครดิตบูโรได้อย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดเครดิตบูโรได้เพิ่มช่องทางเช็กสุขภาพการเงิน ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่าน “เป๋าตังเปย์” บนแอป “เป๋าตัง” นับว่าเป็นการรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคสังคมดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เพียงเข้ามาที่หน้าหลักของแอป “เป๋าตัง”  ให้คลิกที่ “เป๋าตังเปย์” และเลือก “ตรวจเครดิตบูโร” สามารถเลือกตรวจรายงานได้ 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลเครดิต หรือ 2) ข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง) และเลือกช่องทางรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ 2 รูปแบบ  ได้แก่ 1) รับผลทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)  หรือ 2) รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร  สำหรับกรณีชื่อ-สกุลอีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ พร้อมทั้งอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข ยืนยันความถูกต้องและตรวจสอบสลิปการทำรายการด้วย รายละเอียดขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโร ได้ที่ https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/paotang-pay

 นอกจากนี้ เครดิตบูโรยังมีช่องทางตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายอแปพลิเคชันที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องอื่นๆ โดยรับรายงานทางอีเมล สะดวกสบาย รวดเร็ว ได้แก่ 1) แบบรับรายงานได้ทันที ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ  แอป “KKP Mobile” (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 2) แบบรับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด) ผ่านแอป “Krungthai NEXT” (ธนาคารกรุงไทย) แอป “MyMo” (ธนาคารออมสิน) แอป Flash Express (Flash Money) บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง  3) รับรายงานภายใน 3 วันทำการ ผ่านแอป “ttb touch” (ธนาคารทีทีบี) บริการตรวจข้อมูลเครดิต

 สำหรับการยื่นขอตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิต เจ้าของข้อมูลยื่นขอตรวจข้อมูลเครดิตของตนเอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจเครดิตบูโรกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด โดยเหตุผลดี ๆ ที่ควรตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้ครับ  1) ช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงิน  เช็กว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่  2) การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ  3) เช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่  4) ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ 5) เช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่ 6) เช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่ 

 ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น