คอลัมน์เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโร  ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน  สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 5 เมษายน 2567

ตรวจเครดิตบูโร  ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน  สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา

เครดิตบูโรได้ดำเนินการพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานเครดิตบูโร บทความวันนี้ ผมจึงขออัปเดตช่องทางตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน ที่สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้เลย นับว่าเป็นการรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคสังคมดิจิทัลมากยิ่งขี้น ดังนี้ครับ

 แบบรับรายงานได้ทันที บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

1.โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ  

2.โมบายแอป “KKP Mobile” (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) 

แบบรับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)  บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 

3.โมบายแอป “Krungthai NEXT” (ธนาคารกรุงไทย)

4.โมบายแอป “MyMo” (ธนาคารออมสิน)

5.โมบายแอป เป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง 

6.โมบายแอป “Flash Express” (Flash Money)

แบบรับรายงานภายใน 3 วันทำการ บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิต 

7.โมบายแอป “ttb touch” (ธนาคารทีทีบี) 

 กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ

หรือสามารถเลือกรับรายงานแบบส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันผ่านโมบายแอปธนาคารกรุงไทย ออมสิน เป๋าตัง และ Flash Express ได้อีกด้วยครับ

 ทั้งนี้ การยื่นขอตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิต เจ้าของข้อมูลยื่นขอตรวจข้อมูลเครดิตของตนเอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจเครดิตบูโรกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด