คอลัมน์เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : เปิด 6 ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโร ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 4 สิงหาคม 2566

เปิด 6 ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโร ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง

เปิด 6 ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโร ผ่าน “เป๋าตังเปย์” บนโมบายแอปเป๋าตัง ทำอย่างไร? ตรวจบ่อยมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อหรือไม่

เครดิตบูโรได้ดำเนินการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างสะดวด รวดเร็ว โดยแนะนำบริการ ตรวจเครดิตบูโร ผ่าน “เป๋าตังเปย์” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชน ตรวจสุขภาพทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว ครบทุกข้อมูลสินเชื่อ ทุกสถานะบัญชี

สำหรับขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง ทำได้โดยคลิกที่

1.เลือกแอป “เป๋าตัง”

2.เลือก “เป๋าตังเปย์”

3.เลือกบริการ “ตรวจเครดิตบูโร”

4.เลือกประเภทรายงานและช่องทางการรับรายงานที่ต้องการ

5.ตรวจสอบยอมรับเงื่อนไข และยืนยันข้อมูล

6.ยืนยันการชำระเงิน ถือว่าทำรายการสำเร็จ

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรายงานข้อมูลได้ 2 ประเภท คือ 1.ข้อมูลเครดิต 2.ข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง) และเลือกรับรายงานทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง หรือรับผลทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th  หากพบปัญหาในการรับข้อมูลเครดิต ติดต่อ consumer@ncb.co.th

ทั้งนี้ การตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจเครดิตบูโรกี่ครั้ง ก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองให้ถูกต้องรู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น