คอลัมน์เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : เช็กสุขภาพการเงินแบบง่ายๆ ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่าน “เป๋าตังเปย์” บนแอปเป๋าตัง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 22 กันยายน 2566

เช็กสุขภาพการเงินแบบง่ายๆ ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่าน “เป๋าตังเปย์” บนแอปเป๋าตัง

บทความวันนี้ ผมอยากจะชวนทุกท่านเช็กสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอกันนะครับ โดยเครดิตบูโรเพิ่มช่องทางบริการตรวจเครดิตบูโรออนไลน์  ผ่าน “เป๋าตังเปย์”  ซูเปอร์วอลเล็ตยอดนิยมของคนไทย บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” นับว่าเป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์วิถีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจเครดิตบูโรแบบง่าย ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา  ครบทุกข้อมูลสินเชื่อ ทุกสถานะบัญชี 

สำหรับขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง ทำได้โดยคลิกที่ “เป๋าตังเปย์” และเลือก “ตรวจเครดิตบูโร” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกรายงานข้อมูลได้ 2 ประเภท คือ 1.ข้อมูลเครดิต 2.ข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง)  และเลือกรับรายงานทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง หรือรับผลทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ  ทั้งนี้ ขอให้เช็กข้อมูลส่วนบุคคลในระบบแอปพลิเคชันที่ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ มือถือ และที่อยู่ของท่าน  กรณีมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ หากยังไม่ได้รับรายงาน โปรดแจ้งรายละเอียดการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ได้ที่อีเมล consumer@ncb.co.th   

สำหรับเหตุผลดี ๆ ที่ควรตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้ครับ  1) ช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงิน  เช็กว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่  2) การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ  3) เช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่  4) ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ 5) เช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่ 6) เช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่  ทั้งนี้ การตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจเครดิตบูโรกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองครับ

เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น