คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี!!! : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564

ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี!!!

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ช่วยป้องกันลดความรุนแรงและควบคุมการแพร่ระบาดให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มอบสิทธิพิเศษ…บริการตรวจเครดิตบูโรฟรี!!

สำหรับสิทธิพิเศษครั้งนี้ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิวนัดรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์/แอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือเอกสารการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านช่องทางอื่น ๆ หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โควิด-19 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) แก่เจ้าหน้าที่เครดิตบูโร ท่านก็จะได้รับบริการ ตรวจเครดิตบูโร…เพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารฟรี! หรือ รับอีคูปองเพื่อใช้บริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)” เพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟรี! ทางอีเมลได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 64 ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (ภายในสถานี) ทุกแห่ง 1) สถานีศาลาแดง 2) สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 3) สถานีหมอชิต และ 4) สถานีชิดลม

หมายเหตุ : บริการตรวจรายงานเครดิตบูโร (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ไม่รวมบริการตรวจเครดิต สกอริ่ง โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการด้วยตัวเอง และหลักฐานที่นำมาแสดงต้องเป็นของตนเองเท่านั้น (ไม่รับมอบอำนาจ) โดยสามารถแสดงหลักฐานการรับสิทธิได้ทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และตู้คีออสเพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอ นิกส์เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิตและชิดลม (ภายในสถานี) เท่านั้น

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งได้มีมาตรการป้อง กันอย่างเข้มงวด การใส่หน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดลำดับการเว้นระยะห่าง ระหว่างการให้บริการ การชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการสัมผัส และการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้

เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็น การส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัด การหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น