คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรผ่าน “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 19 พฤศจิกายน2564

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง”

บทความวันนี้ เครดิตบูโรขอย้ำถึงความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยการเงิน ให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน รู้ตัวเองว่าประวัติการก่อหนี้ หรือการชำระหนี้ในอดีตตนเองเป็นอย่างไร และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองด้วยครับ  

ที่ผ่านมา เครดิตบูโรยังคงพัฒนาและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง ผมขออัพเดทอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว คือ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” (ตู้คีออส) ผู้ใช้บริการสามารถรับรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล…ได้ทันที ให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง และข้อมูลเครดิตแบบสรุป  แค่เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP) อีเมลของตนเอง  (สำหรับจัดส่งรายงาน) ค่าบริการ (รับเฉพาะธนบัตร 100 บาทเท่านั้น) ท่านสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.  หรือ Bureau Lab สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม และหมอชิต (ภายในสถานี) วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. ครับ 

หมายเหตุ ตู้นี้ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเครดิตด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามตรวจสอบข้อมูลหรือใช้บัตรประชาชนของผู้อื่น โดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและโทษปรับตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การให้บริการภายในศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มและผ่านการตรวจชุดตรวจแบบเร่งด่วน (ATK) โดยได้ปฏิบัติตาม “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)” และมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ครับ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง ด้วยการออกจากบ้านเมื่อจำเป็น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ทำความสะอาดสิ่งของ แยกของใช้ส่วนตัว เลือกทานอาหารปรุงสุก และหากมีความเสี่ยงควรตรวจด้วยวิธี ATK  ซึ่งยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะครับ  

เครดิตบูโรให้ความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยการเงิน  ให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน รู้ตัวเองว่าประวัติการก่อหนี้ หรือการชำระหนี้ในอดีตตนเองเป็นอย่างไร และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง รวมทั้งรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ