ร่วมงานกับเรา

LOOKING FOR A CHALLENGING CAREER?

National Credit Bureau was established in 2003 with a main aim to contribute crucially to the country’s credit lending and economy. Supporting more than eighty financial institutions in Thailand, and with a robust growth in our business operations, we are now seeking high caliber and dynamic individuals to join our team. If you think you are up to this challenge, we would like to hear from you.

เจ้าหน้าที่บัญชี

  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ที่ต้องการ มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 3-5 ปีเป็นอย่างน้อย

คุณสมบัติที่ต้องการ

1. สามารถวิเคราะห์รายการค้า บันทึกบัญชีได้ตามหลักการบัญชีทั่วไปและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถพิสูจน์ยอด ตรวจสอบรายการทางบัญชีเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดก่อนออกรายงานงบการเงิน
3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
4. สามารถติดต่อ ประสานงาน และให้การสนับสนุนงานตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัท
5. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel , Word ได้เป็นอย่างดี

Application form
         

interested candidates, Please send your resume, attaching full details of qualifications, experiences, recent photo and expected salary to:

สนใจร่วมงานกับเรา 
ส่วนบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2095-5800
E-mail : kanjana@ncb.co.th