Q: ต้องการทราบว่าข้อมูลเครดิตของบุคคลธรรมดาที่ถูกบัณทึกไว้ ณ วันสิ้นปี ของแต่ละปี หากก่อนสิ้นสุดปีมีการ โปะยอด หรือ clear ยอดแล้ว เมื่อขึ้นปีใหม่ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกล้างออกไปหรือไม่

ข้อมูลเครดิตมีการบันทึกไว้ทุกๆ สิ้นเดือน เป็นลักษณะของประวัติ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นเป็นรายเดือน โดยสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตมีหน้าที่นำส่งข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าเข้ามาในฐานข้อมูลของบริษัท และเมื่อมีการชำระหนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดในเดือนใด ก็จะรายงานว่าปิดบัญชี ไม่มีภาระหนี้คงเหลือแล้วในเดือนนั้น และข้อมูลดังกล่าวจะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลอีก 3 ปีหรือ 36 เดือน นับจากวันที่ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งไม่ได้หมายความว่าชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วข้อมูลจะถูกลบออกไป เพียงแต่จะปรากฏข้อมูลใหม่ว่าได้ชำระเสร็จสิ้นแล้วค่ะ

Q: มีหนี้ชำระส่วนขาด หลังจากขายทอดตลอดแล้ว เริ่มทำสัญญาประนอมหนี้ เมษายน 2547 มีกำหนด 5 ปี ปัจจุบันส่งตลอด ไม่เคยขาดเลย 2 ปีกว่าแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าอย่างนี้เรียกติดแบ็กลิสอยู่หรือเปล่าค่ะ

ข้อมูลเครดิตในฐานข้อมูลมิใช่เป็นแบล็กลิสต์แต่อย่างใด จะเป็นการรายงานประวัติการผ่อนชำระตามความเป็นจริง และในกรณีที่มีการประนอมหนี้และผ่อนชำระมาแล้ว 2 ปี โดยไม่เคยค้างชำระ ธนาคารก็จะรายงานเป็นปกติ เพราะสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขใหม่ ในกรณีที่ถูกฟ้องศาลหรือขายทอดตลาด สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะส่งข้อเท็จจริงดังกล่าวมาบันทึกในระบบฐานข้อมูลของบริษัทด้วย

Q: หากดิฉันจะเดินทางไปยื่นคำขอที่บริษัท ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะ กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ

ประมาณ 10 นาทีเท่านั้นค่ะ

Q: กรณีที่ผมขอสินเชื่อ หรือมีบัตรเครดิตไว้กับธนาคารหลายแห่ง ข้อมูลจากทุกธนาคารจะถูกส่งมาที่บริษัทข้อมูลเครดิตใช่หรือไม่่

เฉพาะข้อมูลการขอและการชำระสินเชื่อจากธนาคารที่เป็นสมาชิกกับบริษัทเท่านั้นที่จะรายงานข้อมูลเข้ามาค่ะ ซึ่งธนาคารเกือบทุกแห่งใน ประเทศไทยเป็นสมาชิกของบริษัทค่ะ และเราจะแสดงข้อมูลจากที่ทุกๆ สถาบันการเงินสมาชิกส่งเข้ามาค่ะ

Q: ผมได้รับหมายศาลว่าให้ชำระหนี้กู้บ้านราคา 3 ล้าน ทั้งๆ ที่ผมไม่เคยขอกู้เงินซื้อบ้านมาก่อนเลย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และผมควรจะทำอย่างไรดี

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลอื่น มีชื่อ-นามสกุลซ้ำกับคุณ เพราะข้อมูลการค้างชำระที่ทางศาลเก็บไว้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลอื่น มีชื่อ-นามสกุลซ้ำกับท่านได้ เพราะข้อมูลการค้างชำระที่ทางศาลเก็บไว้ จะเก็บเพียงชื่อ-นามสกุลเท่านั้น ซึ่งอาจจะซ้ำซ้อนกันได้ ท่านควรมาตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองที่บริษัท ซึ่งจัดเก็บข้อมูลของแต่ละบุคคลตามเลขที่ประจำตัวประชาชน ซึ่งไม่มีสิทธิ์ซ้ำกันอย่างแน่นอน เมื่อท่านได้รายงานข้อมูลเครดิตแล้ว ท่านสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นประกอบคำร้องเพื่อให้ศาลพิจารณาได้

Q: พวกบัตรเครดิตจากห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างเช่น Central, Lotus นี่เขาเช็กบูโรไหมครับ

ขึ้นอยู่กับว่าสถาบันการเงินนั้นๆ เป็นสมาชิกกับบริษัทข้อมูลเครดิตหรือไม่ หากเป็นสมาชิกก็จะสามารถเช็กข้อมูลได้ค่ะ ในกรณีนี้ คุณอาจจะลองเข้ามาตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทฯ เพื่อดูข้อมูลของตัวเองก่อนก็ได้ค่ะ

Q: พวกบัตรเครดิตจากห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างเช่น Central, Lotus นี่เขาเช็กบูโรไหมครับ

ขึ้นอยู่กับว่าสถาบันการเงินนั้นๆ เป็นสมาชิกกับบริษัทข้อมูลเครดิตหรือไม่ หากเป็นสมาชิกก็จะสามารถเช็กข้อมูลได้ค่ะ ในกรณีนี้ คุณอาจจะลองเข้ามาตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทฯ เพื่อดูข้อมูลของตัวเองก่อนก็ได้ค่ะ

Q: อยากทราบว่า ค้างชำระเป็นเวลานานเท่าใด ชื่อจึงถูกจัดเข้าไปอยู่ในแบล็กลิสต์ของบริษัทข้อมูลเครดิต

ก่อนอื่นคงต้องขอทำความเข้าใจกับคุณก่อนว่า บริษัทข้อมูลเครดิตไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดหรือเก็บข้อมูลแบล็กลิสต์แต่อย่างใด บริษัทฯ มีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอและการชำระสินเชื่อของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการชำระดีหรือไม่ดี จะบันทึกไว้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะ

Q: ข้อมูลในเครดิตบูโรจะเก็บย้อนหลังกี่ปี และจะอัพเดททุก ๆ กี่เดือน

ข้อมูลของบุคคลธรรมดาและข้อมูลของนิติบุคคล กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้เก็บไว้ในระบบประมวลผลได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่สมาชิกรายงานข้อมูลมายังบริษัท โดยที่จะมีข้อมูลใหม่เข้าไปแทนที่ข้อมูลเก่าเรื่อยไปน่ะค่ะ ส่วนการอัพเดดข้อมูลนั้น สถาบันการเงินจะรายงานประวัติการชำระของคุณเข้ามาที่บริษัทฯ ทุกๆ สิ้นเดือนค่ะ

Q: หากไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ข้อมูลจะถูกนำส่งบริษัทข้อมูลเครดิตหรือไม่

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้ามาที่บริษัทฯ ข้อมูลเครดิตด้วยค่ะ เพราะข้อมูลในรายงานข้อมูลเครดิตจะไม่ได้แยกว่าเป็นหนี้จากการใช้บัตรเครดิต หรือหนี้จากค่าธรรมเนียม แต่ถ้ามีการขอยกเว้นในภายหลัง ก็ต้องแจ้งเรื่องให้บริษัทหรือสถาบันผู้ออกบัตรแก้ไขข้อมูลแล้วส่งมาที่บริษัทข้อมูลเครดิตอีกครั้งค่ะ

Q: ผมชำระหนี้ที่เคยค้างค่าบัตรเครดิตไว้ไปหมดแล้ว แต่ทำไมในรายงานข้อมุลเครดิตของผม จึงยังมีชื่อปรากฏอยู่ว่าค้างชำระ

รายงานข้อมูลเครดิตเปรียบเหมือนรายงานผลการศึกษา คือจะรายงานตามผลจริงที่เกิดขึ้น และไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขประวัติเดิมได้ หากคุณเคยค้างชำระไว้ ข้อมูลก็จะขึ้น ณ เดือนที่คุณค้างชำระว่า “ค้างชำระ” ในกรณีที่คุณได้ชำระหนี้ไปแล้ว จะมีข้อมูลใหม่ขึ้นมาว่า คุณชำระเรียบร้อยแล้วหรือปิดบัญชีแล้ว โดยที่ข้อมูลการค้างชำระเดิมไม่ได้ถูกลบออกไป จนกว่าข้อมูลนั้นจะถูกลบออกไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ 3 ปีหรือ 36 เดือนค่่ะ

Q: ผมค้างค่าโทรศัพท์มือถือมาประมาณ 1 ปี จะติดเครดิตบูโรหรือเปล่า และจะทำให้ผมขอสินเชื่อยากขึ้นหรือเปล่าครับ

ปัจจุบันนี้ประวัติการชำระค่าโทรศัพท์มือถือยังไม่ถูกนำส่งมาที่บริษัทข้อมูลเครดิต จึงไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ แต่ทางที่ดี คุณน่าจะไปชำระค่าโทรศัพท์ที่ค้างไว้นะคะ

Q: ข้าพเจ้ามีสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงิน และตามปกติประมาณทุกต้นปี ข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันการเงินว่าได้นำส่งข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าให้บริษัทข้อมูลเครดิต บางครั้งข้อมูลเครดิตที่ระบุไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร

ในเบื้องต้นท่านควรแจ้งให้สถาบันการเงินทราบโดยตรงเพื่อดำเนินการแก้ไขก่อน เพราะบริษัทข้อมูลเครดิตเองจะไม่แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับข้อสรุปที่ชัดเจนถูกต้องจากลูกค้าและสมาชิก แต่หากท่านได้รับรายงานข้อมูลเครดิตและมีข้อเท็จจริงตามรายงานว่าข้อมูลของท่านผิดพลาด ท่านก็สามารถยื่นคำขอโต้แย้งได้ที่ส่วนดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าของบริษัทข้อมูลเครดิตได้้้้

Q: ดิฉันใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัตรเสริมกับของคุณพ่อ ไม่ทราบว่าจะมีข้อมูลของดิฉันอยู่ในรายงานข้อมูลเครดิตหรือเปล่าค่ะ

สถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตทุกแห่งจะนำส่งข้อมูลบัตรเสริมในนามเจ้าของบัตรหลักเหมือนกันทุกแห่งค่ะ ไม่มีการนำส่งข้อมูลบัตรเสริม ในนามผู้ถือบัตรเสริมค่ะ

Q: ข้าพเจ้ามีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองที่กรุงเทพฯ ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร

ช่องทางในการตรวจเครดิตบูโรมีหลายช่องทาง ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจเครดิตบูโรโดยต้องนำบัตรประชาชนของตนเองเพื่อแสดงตน
เครดิตบูโรมีช่องทางผ่านธนาคารตัวแทน (Agent) ของเครดิตบูโรที่ให้บริการตรวจเครดิตบูโรทั่วประเทศ โดยรับรายงานเครดิตบูโรทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันน
1. ทำรายการที่เคาน์เตอร์ทุกสาขา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส
2. ทำรายการผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หากมีบัตรธนาคารไหนก็ ใช้กับตู้ของธนาคารนั้น
3. ทำรายการผ่านระบบธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพียงท่านมีบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตของธนาคารนั้น
4. ทำรายการผ่านเว็บไซต์ (ธนาคารออนไลน์) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพียงมีบัญชีกับธนาคาร

Q: หากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง และข้อมูลดังกล่าวเป็นสาเหตุให้สถาบันการเงินปฏิเสธคำขอสินเชื่อของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถาบันใดได้หรือไม่่

บริษัทข้อมูลเครดิตทำหน้าที่เสมือนตัวกลางในการรับข้อมูลจากสถาบันการเงินสมาชิกแต่ละแห่ง นำข้อมูลทั้งหลายเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อให้ได้ภาพรวมโดยที่บริษัทข้อมูลเครดิตไม่ได้แก้ไขดัดแปลงข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือมีผลสรุปของข้อโต้แย้ง อีกทั้งสถาบันการเงินต่างมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่แตกต่างกัน และใช้รายงานข้อมูลเครดิตเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกำหนดว่าหากท่านถูกปฏิเสธสินเชื่อโดยสถาบันการเงินอ้างข้อมูลเครดิตท่านสามารถนำหนังสือปฏิเสธสินเชื่อนั้นมาขอรายงานข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทข้อมูลเครดิตและสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิตอยู่แล้ว หากท่านมีข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการผ่านคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้

Q: หากดิฉันค้างชำระเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะทำให้ดิฉันไม่สามารถขอสินเชื่อได้หรือเปล่าค่ะ

การอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งไม่ใช่การพิจารณาเพียงประวัติการค้างชำระแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจดูที่รายได้ในปัจจุบัน ผู้ค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีการนำส่งข้อมูลจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้ามาในระบบข้อมูลเครดิตค่ะ

Q: เครดิตบูโร คือ อะไร

เครดิตบูโร หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) คือ บริษัทที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลายๆแห่งที่เป็นสมาชิก นำมารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิตในภาพรวมสำหรับลูกค้าเจ้าของข้อมูลแต่ละราย และเมื่อสถาบันการเงินหรือลูกค้าเจ้าของข้อมูลต้องการเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทข้อมูลเครดิตจึงจะเปิดเผยข้อมูลเครดิตนั้นในรูปของรายงานข้อมูลเครดิต

Q: รายงานข้อมูลเครดิต คือ อะไร

รายงานข้อมูลเครดิต (Credit Report) คือ รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ โดยมีข้อมูลประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า ข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน และประวัติการชำระสินเชื่อของลูกค้า

Q: มีข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้ามากน้อยเพียงไรในรายงานข้อมูลเครดิต

ข้อมูลส่วนตัวของท่านในรายงานข้อมูลเครดิตจำกัดอยู่เพียงข้อมูลระบุตัวตนเท่านั้นเพื่อป้องกันมิให้มีการเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตของผู้อื่นที่อาจบังเอิญมีชื่อนามสกุลพ้องกัน บริษัทข้อมูลเครดิตจะไม่จัดเก็บข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวกับการรับบริการการขอสินเชื่อ หรือที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น ลักษณะพิการทางร่างกาย ลักษณะทางพันธุกรรม หรือ ข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนหรือพิจารณาคดีอาญา

Q: มีข้อมูลบัญชีเงินฝากหรือข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวของข้าพเจ้าในรายงานข้อมูลเครดิตหรือไม่่

รายงานข้อมูลเครดิตก็คือรายงานเฉพาะข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน และประวัติการชำระหนี้เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลบัญชีเงินฝากหรือข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวของท่านในรายงานข้อมูลเครดิต

Q: เครดิตบูโร ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายใด

เครดิตบูโรประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข

Q: ใครเป็นผู้เรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตและเรียกดูได้เมื่อไร

สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตเป็นผู้เรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตเกี่ยวกับตัวลูกค้าที่ขอสินเชื่อ ทั้งนี้ในการสมัครขอสินเชื่อสถาบันการเงินจะให้ท่านทำหนังสือให้ความยินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิตเปิดเผยข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

Q: รายงาน สถาบันการเงินทุกแห่งเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตหรือไม่

สถาบันการเงินส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ บริษัทลีสซิ่งเช่าซื้อ บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตที่เรียกกันว่านอนแบงก์ เป็นต้น

Q: ทำไมข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าจึงถูกส่งมาให้บริษัทข้อมูลเครดิตทั้งที่ข้าพเจ้าไม่เคยให้อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 บัญญัติให้สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องนำส่งข้อมูลของลูกค้าของตนแก่บริษัทข้อมูลเครดิตที่ตนเป็นสมาชิก แต่เมื่อได้นำส่งในครั้งแรกแล้วสถาบันการเงินนั้นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำส่งข้อมูล แต่ไม่ต้องขออนุญาตจากลูกค้า นอกจากนั้นสถาบันการเงินสมาชิกอาจต้อแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีอื่นๆ

Q: ทำไมข้าพเจ้าจึงถูกปฏิเสธคำขอสินเชื่อ

เครดิตบูโรเปิดเผยประวัติข้อมูลและการชำระสินเชื่อของท่านที่ปรากฏในรายงานข้อมูลเครดิต แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีนโยบายการให้สินเชื่อเป็นของตนเองซึ่งอาจแตกต่างกันไปในระหว่างสถาบันการเงิน สถาบันการเงินไม่ได้รายงานให้บริษัทข้อมูลเครดิตทราบว่าเหตุใดจึงอนุมัติให้สินเชื่อหรือเหตุใดจึงปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่ท่าน

Q: จะทราบได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าถูกปฏิเสธคำขอสินเชื่อเนื่องจากรายงานข้อมูลเครดิต

ตามกฎหมาย หากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่ท่านโดยเหตุอันเนื่องมาจากการได้รับรู้ข้อมูลเครดิตของท่าน สถาบันการเงินนั้นต้องแสดงเหตุผลและแจ้งให้ท่านทราบเป็นหนังสือ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับคำปฏิเสธการขอสินเชื่อ

Q: บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสมาชิกจะติดต่อตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตของตนเองได้ที่ไหน

สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา สามารถตรวจเครดิตบูโร ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง สาขาอาคารกลาสเฮ้าส์ ปากซอยสุขุมวิท 25 และสาขาห้างเจ-เวนิว (นวนคร) รับรายงานได้เลยภายใน 15 นาที
2. บุคคลธรรมดา สามารถตรวจเครดิตบูโร โดยยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคาีรอาคารสงเคราะห์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และธนาคารไอซีบีซี(ไทย) ได้ทุกสาขา บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน
3. บุคคลธรรมดา สามารถตรวจเครดิตบูโร โดยยื่นคำขอผ่านตู้เบิกเงินสด(ATM) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน
4. บุคคลธรรมดา สามารถตรวจเครดิตบูโร โดยยื่นคำขอผ่านโืทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน
5. บุคคลธรรมดา สามารถตรวจเครดิตบูโร โดยยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน
6. นิติบุคคล สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโีร สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ รับรายงานภายใน 15 นาที และผ่านทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

Q: หากข้าพเจ้าทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร

ท่านมีสิทธิยื่นคำขอตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิตได้ที่ส่วนดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า ที่ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบกับสถาบันการเงินที่ส่งข้อมูลนั้น และแจ้งให้ท่านทราบภายใน 30 วัน หากไม่ได้ข้อยุติ ท่านสามารถใช้สิทธิบันทึกข้อโต้แย้งพร้อมหลักฐานประกอบของท่านไว้ในระบบข้อมูลเครดิต และมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิ

01-12-2554 • เครดิตบูโรไขข้อข้องใจ

25-11-2554 • ขอให้เครดิตบูโรช่วยไม่ให้ติดบัญชีดำ

25-11-2554 • เครดิตบูโรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไร

09-11-2554 • เครดิตบูโรชี้แจงลูกค้าติดน้ำท่วม

11-10-2554 • ไปค้ำประกันจะติดเครดิตบูโรหรือไม่

12-09-2554 • ชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลของเครดิตบูโร

01-09-2554 • อ้างได้เบอร์จากเครดิตบูโรโทรฯ มาขายประกัน

03-08-2554 • อยากตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ไหน

24-06-2554 • ไม่เคยกู้ที่ไหนแต่ติดเครดิตบูโร

03-04-2554 • ขอปรึกษาเกี่ยวกับการติดเครดิตบูโร

03-03-2554 • เครดิตบูโรชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า