ตรวจเครดิตสกอริ่ง “เรียลไทม์” ผ่าน KKP e-Banking Application

  • ตรวจข้อมูลเครดิตได้ง่ายๆ
  • เตรียมความพร้อมก่อนกู้ในยุคดิจิทัล
  • รายงานเป็นความลับ
  • เรียลไทม์ และปลอดภัย

มั่นใจด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

เปิด KKP e-Banking Mobile Application ใส่ MyPin
กดปุ่มบริการ (มุมซ้ายด้านบนสุดของแอป)
สไลด์ลงมาที่ บริการอื่นๆ กด ตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อทำรายการ
เลือกแบบในการตรวจข้อมูล (รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต หรือ รายงานข้อมูลเครดิต)
เลือกบัญชีตัดเงินจากแอป จำนวน 150 บาท

กดยอมรับคำขอตรวจสอบคะแนนเครดิต

กดยืนยันตัวตน KKP NDID Services

ดูรายงานฉบับย่อจากแอป และรับรายงานฉบับเต็มทางอีเมล

 

ข้อมูลควรรู้

เจ้าของข้อมูลขอลบหรือแก้ไขประวัติการชำระหนี้ได้ในกรณีที่พบว่าข้อมูลของตนเองไม่ตรงกับข้อมเท็จจริง โดยสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตและสถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้า แต่หากข้อมูลเครดิตตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เจ้าของข้อมูลไม่สามารถขอลบหรือแก้ไขข้อมูลได้ เว้นแต่ในบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เกินอายุการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น