ไขข้อสงสัยเรื่องเครดิตบูโร

รายงานข้อมูลเครดิตของท่าน เป็นแบบไหน 5 แบบ


รวมความรู้เรื่อง ข้อมูลเครดิต

Blacklist ความเข้าใจผิดที่ควรทราบ

ค้างชำระ / ผิดชำระหนี้ ถูกขึ้นบัญชีดำ [Blacklist] จริงหรือ

กรณีที่ท่านมีประวัติข้อมูลไม่ดี มีการค้างหรือผิดนัดชำระ ควรรีบแก้ไข ดังนี้

อยากรู้จังทำไม ขอสินเชื่อไม่ผ่าน

ทำไมเราต้องไปตรวจเครดิตบูโร

ตรวจเครดิตบูโรได้ที่ไหน

 

ติดตามข้อมูล ข่าวสารเครดิตบูโร ได้ที่ไหน

 

 

ข้อมูลเครดิตสำคัญอย่างไร

ทำไมต้องมีเครดิตบูโร ในระบบการเงินของไทย

ที่มา : เว็บไซต์คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

ข้อมูลเครดิตคืออะไร

ข้อมูลเครดิตมีความสำคัญอย่างไร

รายงานข้อมูลเครดิตคืออะไร

ข้อมูลเครดิตจัดเก็บอย่างไร และเก็บไว้ในระบบ…นานแค่ไหน

ข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้องควรทำอย่างไร

รายงานข้อมูลเครดิตเกี่ยวข้องกับ Blacklist หรือไม่

เจ้าของข้อมูลขอลบ หรือแก้ไขประวัติการชำระหนี้…ได้หรือไม่?

 

ทำอย่างไร เมื่อต้องการปิดบัญชีหนี้

 

 

 

ข้อมูลเครดิต คืออะไร

 

พบข้อมูลในเครดิตบูโรไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

 

ประวัติเครดิต…ซ่อมได้

 

อยากรู้จัง…ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน!?

 

ทำไม? เราต้องไปตรวจเครดิตบูโร

 

เครดิตบูโร ไม่มีความเกี่ยวข้องในการให้สินเชื่อกับใคร

 

ข้อมูลเครดิต คืออะไร

 

รายงานข้อมูลเครดิต เกี่ยวข้องกับ Blacklist หรือไม่?

 

ข้อมูลเครดิต มีความสำคัญอย่างไร

 

ข้อมูลเครดิต สำคัญอย่างไร