31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ

วันนี้คุณออมเงินแล้วหรือยัง การออมมีความสำคัญมาก เพราะในชีวิตเราจะต้องมีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเสมอ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ถ้ามีเงินออมก็ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้เลย สำหรับการออมเงินก็ไม่ยาก สิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยในตัวเอง เก็บเงินที่ไม่ใช้ ทำบันทึกรายรับรายจ่าย แค่นี้ก็มีเงินออมแล้ว