New Year New Plan วางแผนการเงินรับปีใหม่อย่างไร ให้แผนไม่ล่ม

เริ่มต้นปีใหม่มาทั้งที จะให้แผนการเงินล่มเลยทันทีก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ  เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนคงมีภาพจินตนาการ ความคิดที่อยากจะทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปีอยู่มากมาย รวมไปถึงรายจ่าย หนี้สินที่มีอยู่ ถ้าหากไม่มีการวางแผนที่ดี รับรองได้ว่า ภาพจินตนาการที่วาดฝันไว้ได้ล่มอย่างแน่นอนค่ะ

ฉะนั้นเพื่อให้ความคิดทุกอย่างที่วางแผนไว้ไม่ล่ม มาลองดู New Plan ที่ควรวางแผนการเงินในช่วงต้นปีนี้กันค่ะ

– Checklist หนี้สินที่มี

ก่อนวางแผนการเงินใดใด สิ่งที่สำคัญคือการสำรวจหนี้สินที่มี ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเก่าในปีก่อน หรือหนี้สินใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการสำรวจหนี้สินเช่นนี้จะช่วยให้เรามีวิธีการจัดการรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ

– กำหนดแผนการเงินคร่าว ๆ ในแต่ละเดือน

วางแผนการเงินตลอดปีให้ไม่ล่ม ต้องมีการกำหนดเป้าหมายการเงินในแต่ละเดือนอย่างคร่าว ๆ ไว้ล่วงหน้า ว่าในเดือนนั้น ๆ ของเราจะใช้จ่ายไปกับอะไร เช่น ช่วง 3 เดือนแรกวางแผนเรื่องภาษี ช่วงกลางปีวางแผนการลงทุน และสุขภาพ เป็นต้น

– แบ่งรายจ่ายเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน

เช่น รายจ่ายสำหรับใช้ส่วนตัว รายจ่ายสำหรับที่พักอาศัย รายจ่ายสำหรับค่าอาหาร รายจ่ายสำหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งวิธีการแบ่งเงินให้เป็นสัดส่วนจะช่วยให้เราสามารถจัดการรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของรายจ่ายทั้งหมด สามารถลดรายจ่ายไม่จำเป็นลงไปได้ ค่ะ

– อัปเดตพอร์ตการลงทุนสม่ำเสมอ

ปีหน้าฟ้าใหม่ไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไร การนำเงินไปลงทุน หรืออัปเดตพอร์ตการลงทุนที่มีอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งค่ะ เพราะถือเป็นการเช็กว่าพอร์ตของเรามีความเหมาะสมหรือไม่ มีความเสี่ยงในการขาดทุนมากน้อยเพียงใด เพื่อที่เงินที่เรานำไปลงทุนได้จะได้งอกเงย ได้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตลอดทั้งปี

– หมั่นติดตามความคืบหน้าของตนเองอยู่ตลอดเวลา

สิ่งสำคัญของการวางแผนการเงินคือการคอยติดตาม และอัปเดตสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้เรามีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งนั้น ๆ ต่อไป อาจจะเริ่มจากเช็กตนเองในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์ว่ามีการใช้จ่ายไปเท่าไร่ มีข้อผิดพลาด หรือข้อควรปรับปรุงอะไร เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาแผนการเงินของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ

การทำ New Plan วางแผนการเงินประจำปี ถือเป็นการสร้างพลัง และแรงบันดาลใจที่ดีในการก้าวไปสู่เป้าหมายอิสรภาพทางการเงินที่วางแผน แต่ท้ายที่สุดแผนทุกแผนที่สร้างจะสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่มีวินัยอย่างแน่นอนค่ะ