ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอป Thanachart Connect

ลูกค้าธนชาต ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอป “Thanachart Connect” ได้เลยนะคะ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องสัมผัสเงิน ยื่นคำขอได้ 24 ชม. ขั้นตอนเป็นยังไง ตามมาดูเลยค่ะ

======= หมายเหตุ =======
กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านในระบบมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ถูกต้อง กรุณาปรับแก้ไขในระบบของธนาคารให้ถูกต้องก่อนใช้บริการนะคะ

ดูช่องทางการตรวจเครดิตบูโรทั้งหมดที่นี่

ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอป Thanachart Connect

1. Login แอป “Thanachart Connect” เลือกเมนู “บริการอื่น ๆ”

ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอป Thanachart Connect

2. กรอกรหัส PIN

ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอป Thanachart Connect

3. เลือก “ตรวจสอบเครดิตบูโร”

ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอป Thanachart Connect

4. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอป Thanachart Connect

5. ตรวจสอบรายละเอียด ถ้าถูกต้อง กด “ถัดไป”

กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อน

ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอป Thanachart Connect

6. กดยืนยันการชำระเงิน (ค่าบริการ 150 บาท)

ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอป Thanachart Connect

7. ทำรายการสำเร็จ

รอรับรายงานตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอป Thanachart Connect