3 แอป ตรวจเครดิตบูโร ออนไลน์ ทุกที่ทุกเวลา

3 แอปง๊ายง่าย ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านมือถือ สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทย, TMB, ธนชาต

โมบายแอป “Krungthai Next”
– รูปแบบ E-Credit Report รับรายงานทางอีเมลใน 3 วันทำการ
– รูปแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน รับรายงานที่บ้านใน 7 วันทำการ
– สำหรับลูกค้ากรุงไทย
– ค่าบริการ 150 บาท

โมบายแอป “TMB TOUCH”
– รูปแบบ E-Credit Report รับรายงานทางอีเมลใน 3 วันทำการ
– รูปแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน รับรายงานที่บ้านใน 7 วันทำการ
– สำหรับลูกค้า TMB
– ค่าบริการ 150 บาท

โมบายแอป “Thanachart Connect”
– รูปแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน รับรายงานที่บ้านใน 7 วันทำการ
– สำหรับลูกค้าธนชาต
– ค่าบริการ 150 บาท

หมายเหตุ : กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ

3 แอป ตรวจเครดิตบูโร ออนไลน์ ทุกที่ทุกเวลา