รู้ทัน “หนี้” ก่อนตัดสินใจกู้

“หนี้ที่เกิดประโยชน์ VS. หนี้ควรระวัง” รู้ทันตัวเองก่อนกู้!!

เป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิด ตราบใดที่มีเหตุผลที่เหมาะสม และสามารถรับผิดชอบผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดหรือภาระผูกพันในอนาคตได้ แล้วหนี้ของคุณล่ะเป็นแบบไหน

“หนี้ที่เกิดประโยชน์”
กู้มาเพื่อสร้างรายได้ สร้างอนาคต สร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคงในระยะยาว เช่น ลงทุนทำธุรกิจ ซื้อบ้าน ศึกษาต่อ

“หนี้ควรระวัง”
กู้มาเพื่อซื้อความสุขระยะสั้น ใช้แล้วหมดไป เกินฐานะ ไม่ก่อรายได้ เช่น ซื้อรถหรู ซื้อของฟุ่มเฟือย ท่องเที่ยว

รู้ทัน “หนี้” ก่อนตัดสินใจกู้