เช็กสุขภาพการเงินตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอปแบบชิล ๆ ด้วย 4 แอป

เครดิตบูโรให้คุณเช็กสุขภาพการเงินสะดวก รวดเร็วกว่าเดิม รอรับรายงานทางอีเมลได้ชิล ๆ ไม่ต้องเดินทางไกลด้วย 4 แอปนี้
▶ โมบายแอป
แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)
• ได้ทันที
☆ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Mobile
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
• ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
☆ ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ ธนาคารออมสิน MyMo
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
• ภายใน 3 วันทำการ
☆ ธนาคารทีทีบี ttb touch
– ตรวจข้อมูลเครดิต
รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
☆ ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
☆ ธนาคารออมสิน MyMo
– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
☆ ธนาคารทีทีบี ttb touch
– ตรวจข้อมูลเครดิต
ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท
หมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำห

 

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya