เช็กเครดิตบูโรผ่านออนไลน์ เช็กง่าย สบาย ไม่ต้องลุกจากโต๊ะทำงาน

งานยุ่ง งานเร่ง งานด่วน สถานการณ์โควิด-19 ก็ยังคงอยู่ แต่ก็ยังอยากเช็กเครดิตบูโรของตนเอง สามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

ถึงจะงานยุ่ง งานเยอะจนไม่มีเวลาลุกจากโต๊ะทำงานไปเช็กเครดิตบูโรที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรได้
ท่านก็สามารถตรวจเครดิตบูโรผ่านออนไลน์ได้นะคะ ยื่นคำขอตรวจง่าย ไม่เสียเวลางานอย่างแน่นอนค่ะ

Mobile Application ได้แก่
1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP e-banking
– ตรวจเครดิตสกอริ่งได้ทันที
– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง รับรายงาน (e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที
2. ธนาคารทีเอ็มบี TMB TOUCH
– ตรวจข้อมูลเครดิตรับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ
– รับรายงานแบบ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
3. ธนาคารกรุงไทย Krungthai Next
– ตรวจข้อมูลเครดิตรับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล ภายใน 1 วัน* (*ท่านจะได้รับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
– รับรายงานแบบ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
4. ธนาคารธนชาต Thanachart Connect
– ส่งรายงานแบบ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ : กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบของธนาคารให้ถูกต้องก่อนใช้บริการนะคะ

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
? แบบ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
– ธนาคารกรุงไทย
? แบบ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

เช็กเครดิตบูโรผ่านออนไลน์ เช็กง่าย สบาย ไม่ต้องลุกจากโต๊ะทำงาน