ติดตามสถานะรายงานเครดิตบูโรทางไหนได้บ้าง

หากใครที่ตรวจเครดิตบูโรแล้ว แต่ยังคงไม่ได้รับรายงานข้อมูลเครดิต สามารถติดตามสถานะรายงานเครดิตบูโรได้ 2 วิธีค่ะ

—- กรณีที่ 1 —-

ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ผ่านแอปพลิเคชัน และรับรายงานทางอีเมล (NCB e-Credit Report)

 • เช็กในส่วน Inbox (กล่องเข้า) หากไม่พบข้อมูล โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ เช่น
  • Junk (ขยะ, จดหมายขยะ)
  • Spambox (สแปมเมล, อีเมลขยะ)
  • Trash (ถังขยะ)
  • Social (โซเชียล)
  • Promotion (โปรโมชัน)

เช็กข้อมูลส่วนบุคคลในระบบที่ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ มือถือ และที่อยู่
กรณีมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ หากไม่ได้รับรายงานโปรดแจ้งรายละเอียดการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรได้ที่อีเมล consumer@ncb.co.th

ข้อแนะนำ: ตรวจสอบก่อนทำรายการดังนี้ กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ 2 ซิม (Dual SIM) ขอให้เลือกใช้ซิมที่ยืนยันตัวตน หรือได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเป็นซิมหลักเพื่อรับรหัสผ่านบนโทรศํพท์มือถือของคุณ (หากใช้ซิมสำรอง อาจไม่ได้รับรหัสผ่าน)

โดยข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรายงานข้อมูลเครดิต จะมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนลูกค้า ได้แก่ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส เลขบัตรประชาชน และส่วนที่ 2 คือข้อมูลที่เกี่ยวกับสินเชื่อ ได้แก่ ประวัติการชำระสินเชื่อ ผู้ให้สินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ สถานะบัญชี เป็นต้น

—- กรณีที่ 2 —-

ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM, หรือที่ทำการไปรษณีย์ และรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ภายใน 7 วันทำการ)*

กรณีไม่ได้รับรายงาน
ส่งรายละเอียดการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรได้ที่อีเมล consumer@ncb.co.th และเครดิตบูโรจะมีอีเมลตอบกลับ และแจ้งเลขที่เอกสารลงทะเบียน 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH] เพื่อให้เช็กสถานะทางไปรษณีย์ออนไลน์ที่ track.thailandpost.co.th


เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau