คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : “กระบวนการและปัจจัยวิเคราะห์สินเชื่อ…อย่างเป็นมาตรฐาน” : นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

กระบวนการและปัจจัยวิเคราะห์สินเชื่อ…อย่างเป็นมาตรฐาน 

ในครั้งนี้อยากนำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้เห็นว่า กระบวนการและปัจจัยในการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างเป็นมาตรฐานนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรกันบ้าง

สาเหตุสำคัญ…ที่ต้องนำเรื่องนี้มานำเสนอเพื่อให้ท่านที่สนใจ ท่านที่กำลังวางแผนการลงทุน วางแผนขยายธุรกิจ และท่านที่กำลังจะไปยื่นขอสินเชื่อได้รู้ว่า สถาบันการเงินเขาดูอะไรกันบ้าง เขาจะใช้ปัจจัยอะไรกันบ้างในการวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจว่า สุดท้ายแล้วจะ “ให้-ไม่ให้ จะอนุมัติ-ไม่อนุมัติ”

ก่อนหน้านี้ทางเครดิตบูโร ได้นำเสนอแผนผังภาพต่อที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ หรือครม.เศรษฐกิจ เมื่อครั้งเกิดวิกฤติการณ์แฮมเบอร์เกอร์ แล้วเกิดปรากฏการณ์ “เงินกู้อนุมัติยาก” สถาบันการเงินในขณะนั้นถูกกล่าวหาว่า “ไม่ปล่อยกู้”หลักการที่สำคัญ ในหลักการแรก คือ ความสามารถในการหารายได้และความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งต้องทำให้คนให้กู้มั่นใจว่าคนมายื่นคำขอเงินกู้มีรายได้ มีกระแสเงินสด มีแหล่งของเงินที่จะมาชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาได้อย่างแน่นอน

ประการที่สอง คือ คนมายื่นคำขอเงินกู้ควรต้องมีประวัติการก่อหนี้ การชำระหนี้ในอดีตที่เรียบร้อยพอประมาณหรือมีลักษณะ “ใช้ครบ-ใช้ตรง” ไม่ผิดนัดชำระหนี้

ต่อมา…ประการที่สาม คือ เรื่องของหลักประกันทั้งคุณภาพและราคา ท้ายที่สุดสถาบันการเงินจะนำเอาปัจจัยสภาพแวดล้อมมาพิจารณาประกอบ

มาลองคิดดูว่าถ้าถูกสอนสั่งว่า จะทำการสิ่งใด “ต้องรู้เขา-รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครา” แต่เวลาไปยื่นขอเงินกู้ กลับไม่เคยเห็นประวัติตัวเองที่อยู่ในมือของสถาบันการเงินใช่หรือไม่ แล้วจะเอาสิ่งใดไปตอบคำถามเวลาสถาบันการเงินถาม เช่น เคยค้างชำระหนี้ในอดีตใช่หรือไม่ หรือทำไม? มีการก่อหนี้หลายบัญชี หรือทำไม? มีบัตรเครดิตมากมาย…

รายงานประวัติการก่อหนี้ ประวัติการชำระหนี้ มีอยู่…เรียกว่ารายงานเครดิตบูโร เรียนทุกท่านให้หาอ่านกันได้..รับรองกระจ่างแน่นอนครับ.