คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : เช็กเครดิตบูโรผ่านออนไลน์ ด้วยตนเองง่าย ๆ รู้ผลได้ทันที ลดการสัมผัส ไร้โควิด-19 : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 8 มกราคม 2564

เช็กเครดิตบูโรผ่านออนไลน์ ด้วยตนเองง่าย ๆ รู้ผลได้ทันที ลดการสัมผัส ไร้โควิด-19

บทความในวันนี้ ขอสวัสดีปีใหม่ 2564 ทุกๆท่าน ปีที่เรายังต้องฝ่าฟันไปเพื่อให้รอดพ้นในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 นี้ ด้วยการป้องกันดี มีวินัย ปลอดภัยทุกคน ให้อยู่ห่าง ๆ กัน ล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ ใส่หน้ากากป้องกันนะครับ หากท่านอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แล้ว แต่อยากเช็กเครดิตบูโรด้วยตนเองก็ทำได้ง่าย ๆ ผ่านออนไลน์ รู้ผลได้ทันที ผ่านด้วยช่องทางหลากหลาย ได้ดังนี้

1.โมบายแอปพลิเคชันธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP e-banking) สามารถตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง สามารถรับรายงาน (e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที

2.โมบายแอปพลิเคชันธนาคารทีทีบี (ttb touch) ตรวจข้อมูลเครดิตรับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ หรือเลือกรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

3.โมบายแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย (Krungthai Next) ตรวจข้อมูลเครดิตรับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล ภายใน 1 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะได้รับรายงานภายใน 24  ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ

4.ธนาคารออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย สามารถรับรายงานแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ขอย้ำเตือนว่า กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการนะครับ

โดยที่ผ่านมา เครดิตบูโรดำเนินการพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการเงินคือรู้จักตัวเราเองก่อนไปคุยกันในรายละเอียดกับคนให้กู้ รู้ตัวเองว่าประวัติการก่อหนี้  อีกทั้งช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง และเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น