คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : “Bureau Lab (บูโรแล็บ)” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS หมอชิต แห่งใหม่ล่าสุด : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 18 ธันวาคม 2563

Bureau Lab (บูโรแล็บ)” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS หมอชิต แห่งใหม่ล่าสุด บริการสุดล้ำผ่านตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง รับรายงานทางอีเมล…ได้ทันที เริ่มแล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด

บทความวันนี้จะขออัพเดทศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ “Bureau Lab (บูโรแล็บ)” ภายในสถานี BTS หมอชิต บริการสุดล้ำด้วยตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมลได้ทันที ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของสังคมเมือง และความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมให้บริการตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ (เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด) ตั้งแต่วันนี้…เป็นต้นไป

 ที่ผ่านมา เครดิตบูโรเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพื่อให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน คือรู้จักตัวเราเองก่อนไปคุยกันในรายละเอียดกับคนให้กู้ รู้ตัวเองว่าประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้ในอดีตตนเองเป็นอย่างไร มีคะแนนเครดิตหรือเครดิตสกอริ่ง (Credit Scoring) ระดับไหน เป็นคนมีความเสี่ยงที่จะชำระหนี้ไม่ได้ระดับไหน และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองด้วย เครดิตบูโรจึงเพิ่มช่องทางการตรวจข้อมูลเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงรายงานเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง โดยล่าสุดเลือกเปิด “Bureau Lab (บูโรแล็บ)” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ภายในสถานี BTS หมอชิต ซึ่งนับว่าเป็นทำเลที่ตั้ง ใจกลางชุมนุมคนเดินทาง เป็นศูนย์กลางเดินทางจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร พร้อมบริการใหม่…ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) ท่านสามารถรอรับรายงานเครดิตบูโร รายงานเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง รายงานเครดิตบูโรแบบสรุป รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมลได้ทันที หรือรับรายงานรูปแบบเอกสารที่เคาน์เตอร์ก็ได้อีกด้วย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ (เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด) เริ่มแล้ววันนี้…เป็นต้นไป

 เครดิตบูโรคงการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัยเมื่อมีหนี้” อย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสการก่อหนี้ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล (กลุ่มเจนวาย Gen Y และกลุ่มเจนซี Gen Z) เช่น การรู้จักออม การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินล้นตัวของตนเอง อันจะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว สังคม และปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับมหภาคต่อไป

สำหรับ “Bureau Lab (บูโรแล็บ)” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ ภายในสถานี BTS หมอชิต นับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริเวณ BTS หมอชิต เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในปัจจุบันมีรถโดยสารให้บริการในหลายเส้นทางเป็นจำนวนมาก ทั้งรถเมล์ รถตู้ และเป็นศูนย์กลางเดินทางจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า (ลอยฟ้า) BTS หมอชิต และรถไฟฟ้า (ใต้ดิน) MRT สวนจตุจักร สำหรับผู้ที่สนใจตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง ท่านสามารถเลือกบริการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมลได้ทันที โดยใช้บัตรประชาชนของตนเอง และโทรศัพท์มือถือ) 2) ผ่านเคาน์เตอร์ แบบรอรับรายงานรูปแบบเอกสารได้ภายใน 15 นาที โดยใช้บัตรประชาชนของตนเอง ท่านสามารถยื่นตรวจเครดิตบูโร (เฉพาะรายการบุคคลธรรมดาของตนเองหรือมอบอำนาจ) หรือตรวจเครดิตสกอริ่ง (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางของตนเอง) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

พิเศษสุด!!! ฉลองเปิด “Bureau Lab (บูโรแล็บ)” ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี ผ่านตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรสถานี BTS หมอชิต (ทางออก 4) ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มายื่นตรวจด้วยตนเองเท่านั้น และยังได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพา (จำนวนจำกัด) อีกด้วย

 ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th หรืออีเมล consumer@ncb.co.th