เศรษฐกิจคิดง่ายๆ (ดิจิทัล) : “คนรุ่นใหม่ในวันหน้ากับผู้ใหญ่ในวันนี้” www.posttoday.com วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

คนรุ่นใหม่ในวันหน้ากับผู้ใหญ่ในวันนี้

บทความของผมเกิดขึ้นโดยการเขียนในวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยในปี​ 2563​ โดยผมขออาราธนา​สาส์นจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
ที่ท่านได้มีเมตตาธรรม​ให้ไว้กับเด็กในวันนี้ที่จะเป็นคนรุ่นใหม่​ในวันหน้าซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้

สำหรับในช่วงเวลาเดียวกัน​ ท่านผู้ใหญ่ในวันนี้ครับ​ ผมก็มีข้อความมาฝากท่านๆ ที่ยังมีหัวโขน​ บางท่านอยากจะยกออก​ บางท่านอยากจะเก็บไว้จนตายตกตามกัน​ บางท่านก็ยื้อเอาไว้ให้นานที่สุด​ บางท่านก็พยายามวิ่งเต้นเพื่อให้มันอยู่กับตัวทั้งที่ก็รู้ว่าหัวตัวเองกับหัวโขนนั้นมันใส่เข้าไปด้วยกันไม่ได้แล้วในปัจจุบัน​ ข้อความมีดังนี้ครับ

“เมื่อครั้งตนเอง (คือผู้ใหญ่วันนี้)​ยังเยาว์วัย
หน้าใสใสไร้เดียงสา
เคยคิดเสมอว่า
อยากโตมาเป็นผู้ใหญ่ (ซึ่งก็ได้มาเป็นแล้วในวันนี้)​

ใช้ชีวิตแสนเสรี
ไปโน่นนี่นั่นก็ได้
ดั่งนกบินผินสู่ไพร
อันกว้างใหญ่ไกลลับตา

แต่ครั้นยามเติบใหญ่
ล่วงเข้าวัยแก่ชรา
กลับคิดอยากหวนคืนมา
สู่เวลาช่วงเยาว์วัย

มิต้องอินังขังขอบ
รับผิดชอบเรื่องใดใด
กินเที่ยวเล่นตะลอนไป
เป็นสุขใจทุกเวลา”

ผู้ใหญ่วันนี้ลองใคร่ครวญดูนะครับ