คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ในโลกของการยื่นขอสินเชื่อ : วันจันทร์ที่14 มกราคม 2562

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ

ในโลกของการยื่นขอสินเชื่อ

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : วันจันทร์ที่14 มกราคม 2562

ในโลกของการยื่นขอสินเชื่อ หรือภาษา ชาวบ้านคือการยื่นขอกู้กับการพิจารณาคำขอสินเชื่อหรือที่ชาวแบงก์เรียกว่า การพิจารณาสินเชื่อ (ภาษาชาวบ้านการวิเคราะห์เงินกู้) ในบ้านเรานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นช่วงง่ายๆ ตามการพัฒนาดังนี้

1.ช่วงก่อนปี2540 ลักษณะ “เอาหลักประกันมา เอาเงินกู้ไป” ภาษาอังกฤษ No land No loan ผู้จัดการสาขาจะมีอำนาจมาก  คนเข้าถึงสินเชื่อต้องมีทั้งสายสัมพันธ์มีคนแนะนำมีโครงการที่ดีและต้องมีหลักประกันเป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ นอกจากนี้คนกู้จะต้องค้ำประกันเป็นการส่วนตัว การ เซ็นสัญญาต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

2.ช่วงหลังปี2540 เมื่อเกิดวิกฤต การณ์ทางการเงินใหญ่จนกระทั่งสถาบันการเงินล่มสลายครั้งใหญ่และร้ายแรงเป็นที่สุดนั้น  สถาบันการเงินได้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่มาก  ยกเครื่องในเรื่อง การกำกับดูแล  การบริหารความเสี่ยง มีเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดการ มีโครง สร้างพื้นฐาน อันได้แก่ ระบบกฎหมายใหม่ ระบบบัญชีใหม่ และต้องมีระบบข้อมูลเครดิตหรือเครดิตบูโร  พระเอกของเครื่องมือในการวิเคราะห์สินเชื่อคือ คะแนนเครดิต หรือ Credit Scoring ถ้าเป็นสิ่งที่เครดิตบูโรทำก็เรียกว่าบูโรสกอร์ถ้าเป็นแบงก์ทำก็เรียกว่าแบงก์สกอร์ สิ่งนี้มีความหมายตามกฎหมายคือ ตัวชี้วัดความน่าจะเป็นในการชำระหนี้ ที่จัดทำโดยเพื่อที่จะเป็นค่าอะไรบางอย่างในการแยกแยะคนที่มาขอกู้ว่าเป็นคนเกรดไหน ดีเลวอย่างไรในการเป็นลูกหนี้ที่ดี/ไม่ดีความนัยของมันคือ
          2.1 มันเป็นตัวชี้วัด จึงต้องมีลักษณะเป็นตัวเลขตัวอักษรที่บอกว่าใครดีกว่าใคร เช่น A AA A1 A2 หรือมีลักษณะเป็นตัวเลข 720 620 350 จากคะแนนเต็ม 900 1,000 เป็นต้น
          2.2 มันสื่อความหมายความน่าจะเป็นในเรื่องการชำระหนี้  เพราะมันคือค่าแสดงว่าคนคนนี้มีโอกาสทางสถิติที่จะไม่จ่ายหนี้ยอมเป็นหนี้ค้างเกินกว่า90 วันกี่คนใน 100 คน ในอีก 12 หรือ 24 เดือนข้างหน้า
          2.3มันต้องถูกทำขึ้นมาตามหลักวิชาการทางสถิติ  ห้ามมั่ว มีการตรวจสอบ มีการทดสอบว่าปัจจัยที่เอามาเป็นตัวกำหนด เอามาเป็นสูตรในการพัฒนามันใช้ได้ มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการพยากรณ์

3.ยุคปัจจุบันในปีนี้ และที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ การพิจารณาให้เงินกู้กับใคร เท่าไหร่ ดอกเบี้ยคิดเท่าไหร่ จะมาจากข้อมูลที่บ่งบอกตัวตน บ่งบอกพฤติกรรมการใช้ชีวิต  พฤติกรรมการ ก่อหนี้ การชำระหนี้ เช่น เอาข้อมูลจากการใช้น้ำ ใช้ไฟ ใช้โทรศัพท์ ข้อมูลจากการโอนเงิน รับเงิน  ข้อมูลในเฟซบุ๊ก ข้อมูลการจับจ่ายใช้สอยบนออนไลน์ข้อมูลการค้าขายบนออนไลน์ของตนเอง เป็นต้น เพราะเรากำลังจะเข้าสู่ยุค การให้กู้โดยอิงจากข้อมูลเป็นหลักสำคัญ

Information Based Lending  คือ คำคำนั้น และคำคำนี้จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเข้าถึง เข้าไม่ถึงสินเชื่อ ในยุค ต่อไปอย่างแน่นอน
          การไม่ต้องมาเจอหน้ากันก็ยื่นขอกู้ได้
          การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำ ผ่านเครื่องมือและไม่ใช่คนในการตัดสินใจ
          การยื่นเอกสารไม่ต้องใช้ตัวจริงเซ็นสด สำเนาเพียบอีกต่อไป แต่ใช้การถ่ายรูปส่งผ่านแอพพลิเคชั่น
          การวิเคราะห์ใช้เทคนิคด้าน วิทยาศาสตร์ข้อมูลและสถิติ
          การทำสัญญาไม่ต้องเซ็นสดอีก ต่อไป
          อนุมัติหรือไม่จะบอกผลได้เร็วมากๆ
          อนุมัติแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีคนขอกู้ได้ทันทีข้ามมิติเวลาและสถานที่ไปเลย

เราจะได้เห็นยุคที่ 3 ของการให้กู้ในปี  2562  อย่างแน่นอน  ตอนนี้เหลือแต่เงื่อนไขใบอนุญาต  และข้อกฎหมายเล็กน้อย สำคัญที่สุดคือตัวคนขอกู้ต้องเข้าใจนะว่า ข้อมูลที่ดีคือหลักประกันนิสัยใจคอของเราในท้ายที่สุด… ขอบคุณครับ