โปรโมชั่นเดือนกันยายน 2563 : 9.9.63 ตรวจเครดิตบูโร 9 กันยายน 2563 รับฟรี…สมุดโชดดีมีชัย ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง