โปรโมชั่นเดือนกรกฎาคม 2561 : ครึ่งปี ครึ่งราคา ลด 50% ค่าตรวจเครดิตบูโร วันจันทร์ที่16 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง (เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นตรวจของตนเองเท่านั้น ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)

โปรโมชั่นเดือนกรกฎาคม 2561

พิเศษสุด… ครึ่งปี ครึ่งราคา

ลด 50% ค่าตรวจเครดิตบูโร วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

*หมายเหตุ

  1. โปรโมชั่น เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง
  2. เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

  1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อาคาร 2 ชั้น 2 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00-16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
  2. ปากซอยสุขุมวิท 25 อาคารกลาสเฮ้าส์ (ชั้นใต้ดิน) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00-16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
  3. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00-18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
  4. สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ 9.00-18.00 น.
  5. ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ 9.00-18.00 น.