เรื่องต้องรู้…ติดตามรายงานเครดิตบูโร เช็กก่อน…ชัวร์แน่นอน