เครดิตบูโรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์วินาศกรรมที่เกิดขึ้น ในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา