เครดิตบูโรขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ค่ะ