เครดิตบูโรขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ค่ะ