หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโร (ชั่วคราว) วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 @ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง : ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ