หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโร (ชั่วคราว) วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 : ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ