หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโร (ชั่วคราว) วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ