ปฎิทินการสัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี” วันอังคารที่ 10 และ 24 กรกฏาคม 2561 (ทุกวันอังคารเว้นอังคารของเดือน) เวลา 10.15 – 10.30 น.

ปฎิทินการสัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี”

วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2561 และ วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561
ทุกวันอังคารเว้นอังคารของเดือน เวลา 10.15 – 10.30 น.
– ทางคลื่น FM 105 Smile Thailand
– หรือออนไลน์ www.105smilethailand.com

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : คุณศลิลนา ภู่เอี่ยม